TOTAL WAR WIKI

Total War ROME II: Patch 17 PL

Revision as of 14:07, 20 August 2015 by CraigTW (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Contents

Problemy techniczne

 • Mody dźwiękowe będą musiały zostać zaktualizowane od momentu wprowadzenia patcha 17, by obsługiwać Wwise v2014.1.3. Poniżej znajduje się poradnik: http://wiki.totalwar.com/w/Wwise_-_Audio_Modding
 • Jakość tekstur zależy teraz od pamięci dostępnej na komputerze, a nie ustawień graficznych
 • Ulepszono automatyczne wykrywanie ustawień graficznych na Macach
 • Zwiększono domyślne ustawienia ekranu z 4:3 do 16:9 na Macu
 • Zoptymalizowane użycie pamięci w kampanii w wersji gry z Mac App Store poprzez wczytywanie mniej modeli postaci / wodzów, kiedy nie są one potrzebne
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że preferencje, w tym poziom trudności kampanii, nie były odpowiednio zapisywane w wersji z Mac App Store
 • Suwak poziomu trudności na ekranie wyboru frakcji będzie ustawiać odpowiednią trudność w wersji z Mac App Store
 • Naprawiono nieprzewidziane rozmycia podczas patrzenia na niebo w trakcie bitew na Macu
 • Naprawiono błąd, wyrzucający z gry podczas zmieniania opcji „Bez limitu pamięci wideo”
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że gra nie uruchamiała się w trybie okienkowym i zawieszała się przed wyświetleniem informacji prawnych na niektórych iMacach
 • Naprawiono błędne cienie chorągwi oddziałów w trakcie bitew na Macu, które wyglądały jak czarne krzyże i po przybliżeniu wypełniały cały ekran
 • Poprawiono efekty gorącego powietrza w bitwie po włączeniu ich w wersji na Maca

Budynki

 • Świątynie Teutatesa III i IV poziomu zapewniają teraz odpowiednią premię (+4) do celtyckich wpływów kulturowych
 • Naprawiono błędy, które sprawiały, że niektóre budynki działały lepiej po uszkodzeniu
 • Zmieniono premię redukcji kosztu budynków za ścieżki rozwoju związanej z marmurem tak, by obejmowała tylko prowincję, i zmieniono premię do zadowolenia na globalną, tak by gracze nie mogli zarabiać na konstruowaniu budynków

Kampania

 • Poprawiono subkulturę frakcji wojny domowej Kolchidy
 • Dahowie należeć będą do prawidłowej grupy militarnej w kampanii Cesarza Augusta
 • Dodano premię do ochrony przed działaniami ukrytych wysłanników w miastach dla frakcji Morza Czarnego
 • Dodano brakujących najemników frakcyjnych dla Arewaków i Luzytan
 • Wymieniono tradycję armii Aridajów „Wyśmienici szermierze” na „Wyśmienici włócznicy” oraz „Mistrzowie lekkiej jazdy” na „Mistrzowie jazdy”
 • Umiejętność administracji cywilnej dygnitarzy działa teraz poprawnie
 • Dodano sarmackich lansjerów królewskich jako opcję jednostki wodza dla Roksolanów
 • Zwiększono szansę na pojawienie się poddanych, incydentów, dylematów i misji

Jednostki

 • Koszt najemnych harcowników konnych zmieniono na 390, by był równy normalnej wersji jednostki
 • Poprawiono rodzaj tarczy baktryjskich górali
 • Auxilia i najemni łucznicy konni otrzymali odpowiednią broń, by zadawać takie same obrażenia od ostrzału co normalna wersja jednostki
 • Ilyriańscy włócznicy z thureos zostali zmienieni, by koszt wynosił 360, tak jak napisano w poprzedniej notce
 • Waga jazdy legionowej została ujednolicona we wszystkich wariantach jednostki, a jej koszt zmieniono na 620, by był identyczny z wersją z kampanii Cesarza Augusta
 • Auxilia i najemna baktriańska lekka jazda została przeklasyfikowana z jednostki lekkiej na średnią, by odpowiadać normalnej wersji jednostki
 • Usunięto limit dla elitarnych jednostek morskich
 • Naprawiono problem polegający na tym, że niektóre jednostki nie należały do odpowiednich grup, przez co nie otrzymywały niektórych premii (np. ilyryjscy szlacheccy hoplici nie otrzymywali premii dla włóczników)
 • Naprawiono problem, polegający na tym, że niektóre jednostki należały do nieodpowiednich grup, przez co nie otrzymywały niektórych premii (np. ilyryjscy szlacheccy hoplici nie dostawali premii dla włóczników)
 • Auxiliom greckich hoplitów dodano umiejętność „Mur hoplitów”, by odpowiadały normalnej wersji jednostki
 • Auxiliom greckich hoplitów dodano umiejętność „Salwa oszczepów”, by odpowiadały normalnej wersji jednostki
 • Poprawiono nieścisłości w różnych wersjach jazdy kapadockiej
 • Zmieniono umiejętność szybkiej salwy harcowniczek Gorgo na szybkie przeładowanie
 • Wyświetlana waga poniższych jednostek pasuje teraz do samych modeli jednostek:
  • Lekka jazda baktryjska (lekka)
  • Dywersanci (lekka)
  • Bretońscy zwiadowcy konni (lekka)
  • Libijscy peltaści (średnia)
  • Późnolibijscy hoplici (średnia)
  • Wojownicy z toporami (średnia)
  • Celtyccy wojownicy (lekka)
  • Galacyjscy włócznicy (średnia)
  • Galijscy łowcy (bardzo lekka)
  • Piechota galijsko-tracka (średnia)
  • Poborowi słudzy (lekka)
  • Nadzy włócznicy (lekka)
  • Nadzy szermierze (lekka)
  • Nadzy wojownicy (lekka)
  • Wojownicy z włóczniami (średnia)
  • Wojownicy plemienni (bardzo ciężka)
  • Włócznicy weterani (bardzo ciężka)
  • Opancerzeni włócznicy (ciężka)
  • Ciężcy łucznicy (lekka)
  • Ciężcy harcownicy (lekka)
  • Ciężcy włócznicy (średnia)
  • Daccy harcownicy (lekka)
  • Konni harcownicy (bardzo lekka)
  • Szlacheccy łucznicy konni (bardzo ciężka)
  • Elitarni łucznicy perscy (bardzo lekka)
  • Pontyjscy szermierze (ciężka)
  • Nubijscy włócznicy (lekka)
  • Egipscy pikinierzy (średnia)
  • Krwawi mściciele (lekka)
  • Rekruci z maczugami (lekka)
  • Szerzycielki klątwy (lekka)
  • Germańscy harcownicy (bardzo lekka)
  • Nocni łowcy (lekka)
  • Szermierze z okrągłymi tarczami (lekka)
  • Bracia włóczni (lekka)
  • Rekruci z włóczniami (lekka)
  • Ściana włóczni (lekka)
  • Włóczniczki (lekka)
  • Mistrzowie miecza (średnia)
  • Włócznie Wodanaza (lekka)
  • Młodzi Germanie (bardzo lekka)
  • Agriańscy topornicy (średnia)
  • Cymeryjscy łucznicy ciężkozbrojni (lekka)
  • Rekruci z włóczniami i thureos (lekka)
  • Lekkozbrojni hoplici (lekka)
  • Lekkozbrojni peltaści (lekka)
  • Massalska jazda (średnia)
  • Milicja hoplicka (bardzo ciężka)
  • Hoplici periojkowie (bardzo ciężka)
  • Doborowi peltaści (lekka)
  • Królewscy peltaści (ciężka)
  • Scytyjscy hoplici (ciężka)
  • Spartańscy hoplici (superciężka)
  • Spartańscy pikinierzy (superciężka)
  • Młodzi Spartanie (średnia)
  • Luzytańscy partyzanci (średnia)
  • Luzytańscy włócznicy (średnia)
  • Naznaczeni wojownicy (średnia)
  • Scutarii z włóczniami (średnia)
  • Scutarii (średnia)
  • Iliryjscy włócznicy z thureos (lekka)
  • Najemni wojownicy-lamparty (lekka)
  • Kuszyckie najemniczki z tarczami (lekka)
  • Najemna jazda numidyjskiej szlachty (średnia)
  • Najemni partyjscy łucznicy konni (lekka)
  • Orla kohorta (ciężka)
  • Pierwsza kohorta (ciężka)
  • Gladiatorki (lekka)
  • Gladiatorki z włóczniami (lekka)
  • Hastati (średnia)
  • Stepowi włócznicy (lekka)
  • Sakijscy katafrakci łucznicy (bardzo ciężka)
  • Traccy peltaści (lekka)

Werbunek/bitwy własne

 • Szlachtę kolchidzką można teraz werbować z koszar IV poziomu
 • Scytyjskich hoplitów można teraz werbować z koszar III poziomu
 • Massylia może teraz werbować wojowników z toporami z koszar III poziomu
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że Cymeria nie mogła rekrutować morskich penter
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że naznaczeni i nadzy wojownicy nie mogli być werbowani z areny ćwiczebnej III poziomu
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że konni najeźdźcy nie mogli być werbowani z budynków dla konnicy poziomu IV
 • Rodos może teraz rekrutować rodyjskich procarzy w kampanii
 • Usunięto jednostki skorpionów z bitew własnych, Tylis otrzymało dacką cheirobalistę
 • Wymieniono germańskie statki w liście armii Massylii w bitwie własnej na odpowiednie greckie okręty
 • Wymieniono niektóre okręty peltastów na obsadzone milicją hoplitów w armiach Aten i Syrakuz w trybie bitwy własnej oraz umożliwiono ich rekrutację w kampanii
 • Dodano okręt z baktryjskimi góralami w armii Baktrii we własnych bitwach
 • Do listy wojsk Seleucydów dodano seleucydzkich wschodnich włóczników
 • Dodano brakujące okręty w portach wojskowych poziomu III i IV w Armenii
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że topornicy nie mogli zostać zwerbowani w Kolchidzie w koszarach III poziomu
 • Traccy peltaści mogą być werbowani we wszystkich budynkach rzemieślników
 • Poprawiono listę okrętów dostępnych dla Partii w bitwach własnych
 • Traccy wojownicy będą dostępni w budynkach powiązanych z brązem od poziomu II w górę
 • Usunięto greckich procarzy z list wojsk Seleucydów, pozostawiając wschodnich procarzy
 • Do listy wojsk Kolchidy dodano hemolię desantową Wschodni włócznicy *Usunięto ogniowe diery z wschodnimi włócznikami z listy armii Kolchidy, gdyż ma ona ogniowe diery peltastów
 • Egiptowi dodano polybolosy w trybie bitew własnych
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że niektóre frakcje nie mogły używać cheirobalist lub polybolosów jako umocnień w trybie bitwy własnej

Garnizony

 • Naprawiono sytuację, w której Królestwo Odrysów, Nerwiowie, Arewakowie, Tylis, Galacja, Swebowie i Aridajowie tracili jednostki garnizonowe po ulepszeniu budynku rekrutującego jazdę do poziomu III
 • Nerwiowie posiadają już garnizony za budynki powiązane z brązem poziomu III i IV
 • Naprawiono sytuację z brakującymi jednostkami garnizonu morskiego Cymerii
 • Naprawiono sytuację z brakującymi jednostkami garnizonu za lekkie koszary poziomu III i IV Cymerii
 • Usunięto hoplitów w kirysach z garnizonów, by Ateny i Sparta nie otrzymywały nadmiarowych jednostek w garnizonach
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że Tylis traciło jednostki garnizonu po ulepszeniu budynku brązowniczego z poziomu II do III
 • Do spartańskich garnizonów dodano elitarnych spartańskich pikinierów
 • Do garnizonów Królestwa Odrysów dodano plemiennych wojowników
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że garnizony Getów zmniejszały się po wynalezieniu niektórych ulepszeń
 • Do garnizonów Bojów z budynków brązowniczych poziomu III i IV dodano mieczowych popleczników
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że wczesne garnizony koszar Kolchidy były silniejsze niż innych frakcji
 • Celtyccy procarze zastąpią celtyckich łuczników w garnizonach
 • Do garnizonów portów wojskowych poziomu III i IV dodano tetrery z kartlijskimi topornikami
 • Do garnizonu egipskiego nabrzeża IV poziomu dodano triery z procarzami
 • Do garnizonów nabrzeża II poziomu Aten, Macedonii i Syrakuz dodano diery z milicją hoplitów
 • W niektórych garnizonach wymieniono trackich wojowników na trackich peltastów
 • W niektórych armeńskich garnizonach wymieniono perską jazdę na wschodnich łuczników konnych, by zapobiec dublowaniu się jednostek
 • W niektórych garnizonach wymieniono opancerzonych łuczników konnych na partyjskich łuczników konnych, by zapobiec dublowaniu się jednostek
 • Naprawiono błąd, polegający na zamianie garnizonów koszar piechoty poziomu III i IV Armenii i Parii
 • Z garnizonów budynków piechoty Seleucydów usunięto jazdę mediańską
 • Z garnizonów budynków piechoty usunięto jazdę perską
 • W garnizonach miast i miasteczek zamieniono iberyjskich harcowników i procarzy
 • Dodano brakujące diery, tetrery i hexery z topornikami stepowymi w garnizonach
 • Do garnizonów portów wojskowych IV poziomu dodano luzytańskich szlacheckich najeźdźców
 • Do listy wojsk Medii Atropatene dodano wschodnich łuczników, by rozwiązać problemy z garnizonem
 • Do listy wojsk Królestwa Odrysów dodano dackich włóczników
 • Zwiększono premię za wielokulturowość Baktrii z 4 do 8.

Interfejs

 • Dodano nową opcję wyboru motywu na ekranie głównym

Kampania

 • Zmniejszono rozmiar strefy kontroli wojsk i miast z 5 do 3,5
 • Zmieniono premię do wpływu dla rządzącej partii politycznej, związaną z wyższym poziomem imperium, tak, by miała większy wpływ; zmieniono też opis tych premii
 • Wszystkie budynki związane z surowcami zapewniają teraz globalną premię dla wszystkich regionów:
  • Bursztyn: taryfy handlowe (frakcja)
  • Barwniki: zadowolenie (wszystkie prowincje)
  • Zboże: żywność (wszystkie regiony)
  • Skóry: przemysł (wszystkie regiony)
  • Żelazo: ulepszenia tarcz/pancerzy/zbroi (wszystkie prowincje)
  • Konie: ulepszenia koni (wszystkie prowincje)
  • Ołów: Higiena (wszystkie prowincje)
  • Marmur: zapewnia teraz premię do zadowolenia we wszystkich prowincjach
  • Drewno: ulepszenia kadłubów statków (wszystkie regiony morskie)
  • Jedwab: handel (wszystkie regiony)
  • Wino: zadowolenie (wszystkie prowincje)
  • Szkło: badania (frakcja)
  • Oliwki: rolnictwo (wszystkie regiony)
  • Złoto: górnictwo (wszystkie prowincje)

Aktualizacja cech frakcji i kulturowych:

GŁÓWNA KAMPANIA

Rzym

 • Cechy kulturowe:
  • Legiony: +2 do możliwej liczby werbowanych oddziałów we wszystkich prowincjach
  • Wprawa w marszu: +15% do zasięgu ruchu wszystkich armii
 • Ród Juliuszów:
  • Poskramiacze barbarzyńców: +20% do ataku wręcz podczas bitew z plemionami barbarzyńców
  • Romanizacja: +4 do szerzenia kultury
 • Ród Juniuszów:
  • Wiedza rolnicza: +30% do przychodów generowanych przez budynki rolnicze
  • Ojcowie założyciele: Premia do ładu publicznego (maksymalnie +4) generowanego przez kulturę łacińską
 • Ród Korneliuszów
  • Asymilacja kulturowa: -50% kary do ładu publicznego z powodu obecności obcych kultur
  • Wszyscy będą służyć: -50% kosztów utrzymania wszystkich jednostek auxilii

Kartagina

 • Cechy kulturowe:
  • Armie najemników: -25% kosztów utrzymania najemników
  • Fenicka spuścizna handlowa: +15% do przychodów generowanych przez budynki handlowe
 • Dynastia Barkidów
  • Pionierzy: +15% do zasięgu ruchu wszystkich armii i flot
  • Lojalne wojska: +15% do morale dla wszystkich najemników
 • Dynastia Hannonidów
  • Mężowie stanu: Duża premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami
  • Administratorzy: +5% do wysokości podatków
 • Dynastia Magonidów
  • Żelazna pięść: -50% do oporu przed okupantem
  • Fenicka biegłość: +3 do rangi doświadczenia dla załóg nowych okrętów

Plemiona bałkańskie

 • Cechy kulturowe:
  • Armie najemników: +50% kosztów utrzymania najemników
  • Obietnica łupów: -50% kosztów rekrutacji najemników
 • Królestwo Odrysów
  • Grabieżcy: +100% dochodów z łupienia i plądrowania
  • Zabójcza celność: +2 do poziomy doświadczenia dla werbowanych łuczników
 • Getowie
  • Poczucie niepodległości: +20% do walki w zwarciu dla wszystkich oddziałów walczących na własnym lub sojuszniczym terytorium
  • Nasi bogowie: Premia do ładu publicznego (maksymalnie +8) generowanego przez kulturę bałkańską
 • Ardiajowie
  • Piraci: +250% przychodów z plądrowania
  • Mistrzowie żeglugi: +2 do możliwej liczby budowanych statków we wszystkich portach
 • Tylis
  • Łupieżcy: +150% przychodów z łupienia
  • Kto mieczem wojuje: +2 do poziomy doświadczenia dla werbowanych jednostek piechoty

Plemiona galijskie

 • Cechy kulturowe:
  • Galijskie jeździectwo: +20% do ataku wręcz dla wszystkich oddziałów jazdy
  • Wojownicze społeczeństwo: +2 do ładu publicznego za każdą wojnę
 • Bojowie
  • Zew migracji: -75% kosztów przebudowy budynków
  • Zdobywcy: +15% do morale dla wszystkich jednostek podczas bitew na obcym terytorium
 • Arwernowie
  • Galijskie rzemiosło: +20% do przychodów generowanych przez budynki przemysłowe
  • Plemienni hegemoni: Umiarkowana premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi plemionami barbarzyńskimi
 • Nerwiowie
  • Dywersanci: +50% szans na udane przeprowadzenie zasadzki
  • Odwaga narodu: +20% do walki w zwarciu dla wszystkich oddziałów walczących na własnym lub sojuszniczym terytorium
 • Galacja:
  • Łupieżcy: +100% przychodów z najazdów i plądrowania
  • Galo-Grecy: Umiarkowana premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami helleńskimi

Królestwa diadochów

 • Cechy kulturowe:
  • Konflikty wśród spadkobierców: Duża kara do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami helleńskimi
  • Spuścizna Aleksandra: -50% do oporu przed okupantem
 • Seleucydzi
  • Satrapie: Zwiększona liczba poborowych, dostępnych w satrapiach
  • Królewskie posiadłości: +20% do przychodów generowanych przez budynki rolnicze
 • Egipt
  • Ptolemejskie oświecenie: +20% do tempa badań
  • Dolina Nilu: +1 do pożywienia we wszystkich regionach
 • Macedonia
  • Tesalska duma +20% premii do szarży dla wszystkich oddziałów jazdy
  • Poskramiacze barbarzyńców: +20% do ataku wręcz podczas bitew z plemionami barbarzyńców
 • Baktria
  • Jedwabny szlak: +20% do przychodów generowanych przez budynki handlowe
  • Wielokulturowość: -100% kary do ładu publicznego z powodu obecności obcych kultur

Państwa greckie

 • Cechy kulturowe:
  • Niezależność: +20% do obrony w zwarciu dla wszystkich oddziałów walczących na własnym lub sojuszniczym terytorium
  • Dziedzictwo kultury klasycznej: +4 do szerzenia kultury
 • Massalijczycy
  • Wytrawni kupcy: +20% do przychodów generowanych przez budynki handlowe
  • Dominacja w regionie: Niewielka premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami
 • Sparta
  • Ucisk helotów: -50% do niezadowolenia generowanego przez niewolników
  • Wojowniczy spartiaci: +3 do rangi doświadczenia dla werbowanych spartańskich piechurów
 • Ateny
  • Ośrodek kultury: +20% do przychodów z kultury
  • Wilki morskie: +3 do rangi doświadczenia dla załóg ateńskich okrętów
 • Epir
  • Konfederacja osad: +20% do przychodów generowanych przez pomniejsze osady
  • Strażnicy Dodony: Premia do ładu publicznego (maksymalnie +4) generowanego przez kulturę helleńską
 • Syrakuzy
  • Eureka Archimedesa: +20% do tempa badań
  • Rozkwit kultury: +20% do przychodów z kultury

Plemiona iberyjskie

 • Cechy kulturowe:
  • Zwiadowcy: Większa szansa na odkrycie ukrytych wysłanników i armii dla wszystkich postaci
  • Wojowniczy lud: +4 do ładu publicznego za obecność armii w prowincji
 • Luzytanowie
  • Dywersanci: +50% szans na udane przeprowadzenie zasadzki
  • Potężni wojownicy: +2 do doświadczenia dla wszystkich werbowanych oddziałów piechoty
 • Arewakowie
  • Jeździectwo: -20% kosztów werbunku wszystkich jednostek jazdy
  • Jeden naród: Duża premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami iberyjskimi

Plemiona nomadów

 • Cechy kulturowe:
  • Horda: +3 do możliwej liczby werbowanych oddziałów w rodzimych prowincjach
  • Maruderzy: +50% przychodów z najazdów i plądrowania
 • Roksolanie
  • Zdobywcy: +20% do walki w zwarciu podczas bitew na obcym terytorium
  • Wędrowni kupcy: +15% do przychodów generowanych przez budynki handlowe
 • Massageci
  • Pasterski tryb życia: +40% do przychodów generowanych przez budynki hodowlane
  • Plemienna zaciekłość: +15% do morale na własnym lub sojuszniczym terytorium
 • Scytia Królewska
  • Mistrzowie łucznictwa: +25% amunicji dla wszystkich jednostek
  • Scytyjskie rzemiosło: +15% do przychodów generowanych przez budynki przemysłowe

Cesarstwa wschodnie

 • Cechy kulturowe:
  • Świetni strzelcy: +25% amunicji dla wszystkich jednostek
  • Tajna policja: Lepsza ochrona przed działami wysłanników we wszystkich prowincjach
 • Partia
  • Mistrzowska konnica: -25% kosztów werbunku wszystkich jednostek jazdy
  • Wielokulturowość: -25% ładu publicznego z powodu obecności obcych kultur
 • Armenia
  • Dumny lud: +20% do morale dla wszystkich jednostek podczas bitew na własnym terytorium
  • Budowniczowie mostów: Niewielka premia do stosunków dyplomatycznych z frakcjami hellenistycznymi i wschodnimi
 • Pont
  • Sprytni wysłannicy: -50% kosztów działań wszystkich wysłanników
  • Filhelleni: Umiarkowana premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami helleńskimi

Kolonie wokół Morza Czarnego

 • Cechy kulturowe:
  • Władcy obcych ziem: -50% kary do ładu publicznego z powodu obecności obcych kultur
  • Greckie serce: +15% do morale podczas walki na własnym lub sojuszniczym terytorium
 • Pergamon
  • Wielcy budowniczowie: -25% kosztów budowy
  • Rozwój miast: +4 do rozwoju we wszystkich regionach
 • Cymeria
  • Żyzne ziemie wokół Bosforu: +25% do przychodów generowanych przez budynki rolnicze
  • Nomadzcy łucznicy: +25% amunicji dla wszystkich jednostek
 • Kolchida
  • Krzyżujące się szlaki handlowe: +15% do przychodów generowanych przez wszystkie umowy handlowe
  • Złote dziedzictwo: +2 do helleńskich wpływów kulturowych we wszystkich prowincjach

Plemiona z Brytanii

 • Cechy kulturowe:
  • Heroiczna kultura: +20% premii do szarży podczas bitew ofensywnych
  • Wojownicze społeczeństwo: +2 do ładu publicznego za każdą wojnę
 • Icenowie
  • Pasterskie tradycje: +20% do przychodów generowanych przez wszystkie budynki rolnicze
  • Aspiracje kulturowe: Umiarkowana premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi plemionami niebarbarzyńskimi

Plemiona germańskie

 • Cechy kulturowe:
  • Postrach nocy: Zawsze mogą toczyć bitwy w nocy
  • Wojownicze społeczeństwo: +2 do ładu publicznego za każdą wojnę
 • Swebowie
  • Poskramiacze plemion: +20% do ataku wręcz podczas bitew z plemionami barbarzyńców
  • Maruderzy: +100% przychodów z najazdów i plądrowania


KAMPANIA „CESARZ AUGUST”

Rzymianie

 • Cechy kulturowe:
  • Legiony: +2 do możliwej liczby werbowanych oddziałów we wszystkich prowincjach
  • Jeden władca: Wszystkie rzymskie frakcje otrzymują poważną karę do stosunków dyplomatycznych z pozostałymi rzymskimi frakcjami.
 • Rzym Lepidusa
  • Wiedza rolnicza: +30% do przychodów generowanych przez budynki rolnicze
  • Administratorzy: +5% do wysokości podatków
 • Rzym Oktawiana
  • Poskramiacze barbarzyńców: +20% do ataku wręcz podczas bitew z plemionami barbarzyńców
  • Romanizacja: +4 do szerzenia kultury
 • Rzym Antoniusza
  • Asymilacja kulturowa: -50% kary do ładu publicznego z powodu obecności obcych kultur
  • Wszyscy będą służyć: -50% kosztów utrzymania wszystkich jednostek auxilii
 • Rzym Pompejusza
  • Mistrzowie żeglugi: +2 do możliwej liczby budowanych statków we wszystkich portach
  • Pionierzy: +15% do zasięgu ruchu wszystkich armii i flot

Cesarstwa wschodnie

 • Cechy kulturowe:
  • Świetni strzelcy: +25% amunicji dla wszystkich jednostek
  • Tajna policja: Lepsza ochrona przed działami wysłanników we wszystkich prowincjach
 • Partia
  • Mistrzowska konnica: -25% kosztów werbunku wszystkich jednostek jazdy
  • Wielokulturowość: -25% ładu publicznego z powodu obecności obcych kultur
 • Armenia
  • Dumny lud: +20% do morale dla wszystkich jednostek podczas bitew na własnym terytorium
  • Budowniczowie mostów: Niewielka premia do stosunków dyplomatycznych z frakcjami hellenistycznymi i wschodnimi

Plemiona bałkańskie

 • Cechy kulturowe:
  • Armie najemników: +50% kosztów utrzymania najemników
  • Obietnica łupów: -50% kosztów rekrutacji najemników
 • Dacia
  • Poczucie niepodległości: +20% do walki w zwarciu dla wszystkich oddziałów walczących na własnym lub sojuszniczym terytorium
  • Nasi bogowie: Premia do ładu publicznego (maksymalnie +8) generowanego przez kulturę bałkańską

Królestwa diadochów

 • Cechy kulturowe:
  • Greckie serce: +15% do morale podczas walki na własnym lub sojuszniczym terytorium
  • Spuścizna Aleksandra: -50% do oporu przed okupantem
 • Egipt
  • Ptolemejskie oświecenie: +20% do tempa badań
  • Dolina Nilu: +1 do pożywienia we wszystkich regionach

Plemiona z Brytanii

 • Cechy kulturowe:
  • Heroiczna kultura: +20% premii do szarży podczas bitew ofensywnych
  • Wojownicze społeczeństwo: +2 do ładu publicznego za każdą wojnę
 • Icenowie
  • Pasterskie tradycje: +20% do przychodów generowanych przez wszystkie budynki rolnicze
  • Aspiracje kulturowe: Umiarkowana premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi plemionami niebarbarzyńskimi

Plemiona germańskie

 • Cechy kulturowe:
  • Postrach nocy: Zawsze mogą toczyć bitwy w nocy
  • Wojownicze społeczeństwo: +2 do ładu publicznego za każdą wojnę
 • Markomanowie
  • Poskramiacze plemion: +20% do ataku wręcz podczas bitew z plemionami barbarzyńców
  • Maruderzy: +100% przychodów z najazdów i plądrowania


KAMPANIA „CEZAR W GALII”

Rzymianie

 • Cechy kulturowe:
  • Legiony: +2 do możliwej liczby werbowanych oddziałów we wszystkich prowincjach
  • Wprawa w marszu: +15% do zasięgu ruchu wszystkich armii
 • Rzym
  • Ostoja cywilizacji: +15% do morale podczas bitew na neutralnym lub wrogim terytorium
  • Romanizacja: +2 do szerzenia kultury

Plemiona galijskie

 • Cechy kulturowe:
  • Galijskie jeździectwo: +15% do ataku wręcz dla wszystkich oddziałów jazdy
  • Wojownicze społeczeństwo: +2 do ładu publicznego za każdą wojnę
 • Arwernowie
  • Hegemoni Galii: Duża premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi plemionami celtyckimi
  • Bohaterowie Galii: %+n%% do walki w zwarciu dla wszystkich oddziałów walczących na własnym lub sojuszniczym terytorium
 • Nerwiowie
  • Dywersanci: +50% szans na udane przeprowadzenie zasadzki
  • Najodważniejsi spośród Belgów: +15% do morale podczas bitew na własnym lub sojuszniczym terytorium

Plemiona germańskie

 • Cechy kulturowe:
  • Postrach nocy: Zawsze mogą toczyć bitwy w nocy
  • Wojownicze społeczeństwo: +2 do ładu publicznego za każdą wojnę
 • Swebowie
  • Najeźdźcy z Germanii: +20% do walki w zwarciu podczas bitew na neutralnym lub wrogim terytorium
  • Maruderzy: +100% przychodów z najazdów i plądrowania


KAMPANIA „HANNIBAL U BRAM”

Kartagińczycy

 • Cechy kulturowe:
  • Armie najemników: -25% kosztów utrzymania najemników
  • Handlowe tradycje: +15% do przychodów generowanych przez budynki handlowe
 • Kartagina
  • Inicjatywa strategiczna: +15% do zasięgu ruchu wszystkich armii i flot
  • Wielki wróg: Duża kara do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami łacińskimi

Rzymianie

 • Cechy kulturowe:
  • Legiony: +2 do możliwej liczby werbowanych oddziałów we wszystkich prowincjach
  • Wprawa w marszach: +15% do zasięgu ruchu wszystkich armii
 • Rzym
  • Carthago Delenda Est: Duża kara do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami punickimi
  • Wiedza rolnicza: +30% do przychodów generowanych przez budynki rolnicze

Państwa greckie

 • Cechy kulturowe:
  • Niezależność: +20% do obrony w zwarciu dla wszystkich oddziałów walczących na własnym lub sojuszniczym terytorium
  • Dziedzictwo kultury klasycznej: +4 do szerzenia kultury
 • Syrakuzy
  • Eureka Archimedesa: +20% do tempa badań
  • Rozkwit kultury: +20% do przychodów z kultury

Plemiona iberyjskie

 • Cechy kulturowe:
  • Zwiadowcy: Większa szansa na odkrycie ukrytych wysłanników i armii dla wszystkich postaci
  • Wojowniczy lud: +4 do ładu publicznego za obecność armii w prowincji
 • Luzytanowie
  • Dywersanci: +50% szans na udane przeprowadzenie zasadzki
  • Potężni wojownicy: +2 do doświadczenia dla wszystkich werbowanych oddziałów piechoty


 • Arewakowie
  • Jeździectwo: -20% kosztów werbunku wszystkich jednostek jazdy
  • Jeden naród: Duża premia do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami iberyjskimi


GNIEW SPARTY

Państwa greckie

 • Cechy kulturowe:
  • Niewolnicy: Szanse na powstanie niewolników, ale też i generowany przez nich przychód, są mniejsze o 85%.
  • Niewolnicy: Zmniejszanie się populacji niewolników ulega redukcji o 50%
 • Ateny
  • Drewniana palisada: +2 do możliwej liczby budowanych statków we wszystkich portach
  • Marzenia o imperium: -10 od zadowolenia we wszystkich regionach
 • Sparta
  • Heloci: +100% do przychodów z niewolnictwa
  • Spartiaci: +3 do rangi doświadczenia dla wszystkich jednostek spartańskich
 • Liga Beocka
  • Świt wojskowości: +15% do morale dla wszystkich jednostek
  • Rywale Aten: Duża kara do stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi frakcjami jońskimi
 • Korynt
  • Miłość Afrodyty: +4 do rozwoju we wszystkich regionach
  • Morskie dziedzictwo: + 15% do prędkości bojowej okrętów