TOTAL WAR WIKI

Total War ROME II: Patch 17 CZ

Revision as of 14:11, 20 August 2015 by CraigTW (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Contents

Technické problémy a výkon

 • Od aktualizace 17 dále bude potřeba aktualizovat audiomody, aby podporovaly Wwise v2014.1.3. Návod a příklady najdete tady: http://wiki.totalwar.com/w/Wwise_-_Audio_Modding
 • Kvalita textur teď závisí na dostupné paměti počítače místo na vybraném nastavení grafiky
 • Byla vylepšena automatická detekce nastavení grafiky hry na základě hardwaru pro Mac
 • Zvýšili jsme základní nastavení poměru stran obrazovky z 4:3 na 16:9 pro Mac
 • Mac App Store verze hry má optimalizované využití paměti při hraní kampaně; nahrává méně postav a obecných modelů, pokud v kampaních nejsou zapotřebí
 • V Mac App Store verzi hry je opravená chyba, kvůli které se špatně ukládalo vlastní nastavení hry včetně obtížnosti
 • Posuvná lišta, kterou se nastavuje obtížnost hry na obrazovce frakce, teď funguje správně i v Mac App Store verzi hry
 • Bylo opraveno nežádoucí rozmazání pohybu při pohledu na oblohu během bitvy pro Mac
 • Bylo opraveno padání hry způsobené změnou nastavení z neomezené videopaměti během bitvy pro Mac
 • Byla opravena chyba, kvůli které hra nenabíhala v okně a na některých zařízeních iMacs se zasekla před spuštěním stránky s právním prohlášením
 • Byly opraveny chybné stíny praporců jednotek pro Mac v průběhu bitvy, které se zobrazovaly jako černé křížky a při velkém přiblížení mohly zabrat celou obrazovku
 • Byly vylepšeny efekty pro horký vzduch v bitvách u těch verzí, které podporují efekty zkreslení pro Mac.

Budovy

 • Chrámy boha Toutatise úrovně III a IV teď dávají správný bonus +4 ke kulturnímu vlivu Keltů
 • Opravili jsme několik problémů u budov, které dávaly lepší bonusy, když byly poškozené
 • Byla provedena změna snížení nákladů na stavbu řetězce budov na těžbu mramoru. Nyní je omezena pouze na provincii, ale bonus na štěstí je globální, aby hráči nevydělávali na stavbě budov.

Kampaň

 • Byla opravena subkulturní příslušnost kolchidské frakce při občanské válce
 • Dahájové teď v kampani za císaře Augusta patří do správné skupiny vojenských jednotek
 • Přidali jsme bonusy k zabezpečení za skryté agenty ve městech černomořských frakcí
 • Přidali jsme chybějící žoldnéře pro arevackou a lusitánskou frakci
 • Vojenské tradice obávaných šermířů byly u Ardiů změněny na obávané kopiníky a mistrovská lehká jízda na mistrovskou jízdu
 • Schopnost Hodnostář občanské správy teď funguje, jak má
 • Roxolanům byl přidána jednotka sarmatských královských kopiníků jako možná generálova jednotka
 • Byla zvýšena šance na výskyt poddaných, incidentů, dilemat a úkolů

Jednotky

 • Cena žoldnéřských harcovníků na koních byla upravena na 390, stejně jako stojí nežoldnéřská verze jednotky
 • Baktrijští horalé dostali správný typ štítu
 • Pomocné sbory a žoldnéřští parthští lučištníci na koních dostali správné zbraně, aby způsobovali stejné zranění jako jejich nežoldnéřská verze
 • Cena ilyrských kopiníků se štítem thureos byla upravena na 360, jak bylo uvedeno v poznámkách k předchozí aktualizaci
 • Všechny varianty jednotek legionářské jízdy teď mají konzistentní hmotnost a cena byla upravena na 620 v souladu s verzí jednotky používanou císařem Augustem
 • Baktrijská lehká jízda - pomocné sbory a žoldnéřská - byla změněna z lehké na středně těžkou, aby se vyrovnala normální verzi jednotky
 • Zrušili jsme omezení maximálního počtu elitních námořních jednotek
 • Oprava pro jednotky, které nebyly správně propojeny do skupin a nemohly kvůli tomu dostávat různé bonusy (Ilyrská hoplítská šlechta například nedostávala bonusy pro kopiníky)
 • Oprava pro jednotky, které nebyly správně zařazeny do skupin a nemohly kvůli tomu dostávat různé bonusy (Ilyrská hoplítská šlechta například nedostávala bonusy pro kopiníky)
 • Pomocné sbory řeckých hoplítů dostaly schopnost Hradba hoplítů, aby se vyrovnaly normální verzi jednotky
 • Žoldnéřská tlupa kopiníků dostala primitivní oštěpy, aby se vyrovnali normální verzi jednotky
 • Byla opravena nekonzistentnost mezi jednotlivými verzemi kappadocké jízdy
 • Gorgovi harcovníci dostali místo rychlé salvy schopnost rychlého nabíjení
 • U těchto jednotek se nyní zobrazuje hmotnost, která je v souladu s hmotností entity, již jednotka používá:
  • Baktrijská lehká jízda (lehká)
  • Přepadávači (lehká)
  • Britští jízdní zvědové (lehká)
  • Libyjští peltasti (středně těžká)
  • Pozdní libyjští hoplíti (středně těžká)
  • Bojovníci se sekerami (středně těžká)
  • Keltští válečníci (lehká)
  • Galatijští kopiníci (středně těžká)
  • Galští lovci (velmi lehká)
  • Galsko-thrácká pěchota (středně těžká)
  • Svobodní branci (lehká)
  • Nazí kopiníci (lehká)
  • Nazí šermíři (lehká)
  • Nazí válečníci (lehká)
  • Válečníci s kopím (středně těžká)
  • Kmenoví válečníci (velmi těžká)
  • Zkušení kopiníci (velmi těžká)
  • Kopiníci ve zbroji (těžká)
  • Lučištníci v těžké zbroji (lehká)
  • Harcovníci v těžké zbroji (lehká)
  • Kopiníci v těžké zbroji (středně těžká)
  • Dáčtí harcovníci (lehká)
  • Jízdní harcovníci (velmi lehká)
  • Urození jízdní lučištníci (velmi těžká)
  • Elitní perští lučištníci (velmi lehká)
  • Pontští šermíři (těžká)
  • Nubijští kopiníci (lehká)
  • Egyptští pikenýři (středně těžká)
  • Krvepřísežníci (lehká)
  • Odvedenci s palicemi (lehká)
  • Očarovaní (lehká)
  • Rychlá jízda (velmi lehká)
  • Noční lovci (lehká)
  • Šermíři s kulatými štíty (lehká)
  • Bratrstvo kopí (lehká)
  • Odvedenci s kopím (lehká)
  • Hradba kopí (lehká)
  • Kopinice (lehká)
  • Mistři šermíři (středně těžká)
  • Wotanova kopí (lehká)
  • Germánští mladíci (velmi lehká)
  • Agriánští sekerníci (středně těžká)
  • Cimmerští těžcí lučištníci (lehká)
  • Odvedenci s kopím a štítem thureos (lehká)
  • Lehcí hoplíti (lehká)
  • Lehcí peltasti (velmi lehká)
  • Massílijská jízda (středně těžká)
  • Hoplíti domobrany (velmi těžká)
  • Hoplíti periokoi (velmi těžká)
  • Vybraní peltasti (lehká)
  • Královští peltasti (těžká)
  • Skytští hoplíti (těžká)
  • Spartští hoplíti (super těžká)
  • Spartští pikenýři (super těžká)
  • Spartští mladíci (středně těžká)
  • Lusitánští partyzáni (středně těžká)
  • Lusitánští kopiníci (středně těžká)
  • Pomalovaní válečníci (středně těžká)
  • Kopiníci scutariové (středně těžká)
  • Scutariové (středně těžká)
  • Ilyrští kopiníci se štítem thureos (lehká)
  • Žoldnéřští leopardí válečníci (lehká)
  • Žoldnéřské kušské štítonošky (lehká)
  • Žoldnéřská šlechtická jízda z Numidie (středně těžká)
  • Žoldnéřští parthští jízdní lučištníci (lehká)
  • Orlí kohorta (těžká)
  • První kohorta (těžká)
  • Gladiatricies (lehká)
  • Kopiníci gladiatricies (lehká)
  • Hastati (středně těžká)
  • Stepní kopiníci (lehká)
  • Sačtí katafrakti, jízdní lučištníci (velmi těžká)
  • Thráčtí peltasti (lehká)

Verbování / Bitvy s vlastním nastavením

 • Kolchidskou šlechtu lze nyní naverbovat v kasárnách úrovně IV
 • Skytské hoplíty lze nyní naverbovat v kasárnách úrovně III
 • Válečníky se sekerami lze nyní naverbovat v kasárnách úrovně III v Massílii
 • Byla opravena chyba, kvůli které Cimmerie nemohla verbovat námořní jednotky kvintirémy
 • Byla opravena chyba, kvůli které nebylo možné naverbovat pomalované a nahé válečníky na cvičišti úrovně III
 • Byla opravena chyba, kvůli které nebylo možné naverbovat nájezdníky na koních z budov pro verbování jízdy úrovně IV
 • Rhodos může nyní v kampani verbovat rhodské střelce z praku
 • Z bitev s vlastním nastavením byly odstraněny škorpiony. Tylis dostala správnou jednotku, dáckou cheirobalistu
 • U bitev s vlastním nastavením v Massílii byly germánské lodě nahrazeny za správné řecké lodě
 • U bitev s vlastním nastavením v Athénách a Syrakusách byly některé lodě s peltasty nahrazeny za správné lodě s hoplítskou domobranou, a lze je verbovat i v kampani
 • U bitev s vlastním nastavením v Baktrii byly přidány lodě s baktrijskými horaly
 • U bitev s vlastním nastavením při hraní za Seleukovce byli přidáni to nabídky seleukovští východní kopiníci
 • Do vojenských přístavů v Arménii byly přidány chybějící lodě úrovně III a IV
 • Byla opravena chyba, kvůli které nebylo možné naverbovat v Kolchidě sekerníky v kasárnách úrovně III
 • Thráčtí peltasti mohou být nyní naverbováni ve všech řemeslnických budovách
 • Byla opravena chyba v dostupnosti námořních jednotek pro Parthii u bitev s vlastním nastavením
 • Thráčtí válečníci jsou nyní k dispozici v budovách na výrobu a zpracování bronzu od úrovně II výše
 • V nabídce seleukovských jednotek byli řečtí střelci z praku nahrazeni východními střelci z praku
 • U bitvy s vlastním nastavením v Kolchidě byla přidána nájezdnická hemiola. Východní kopiníci vrhající zápalné nádoby byli z kolchidské nabídky odstraněni, protože jsou tam také peltasti vrhající zápalné nádoby
 • U bitvy s vlastním nastavením v Egyptě byl přidán polybolos
 • Byla opravena chyba, kvůli které nebylo možné u bitev s vlastním nastavením za některé frakce používat cheirobalistu nebo polybolos při obraně obléhaného sídla

Posádka

 • Byla opravena chyba, kvůli které Odryské království, Nerviové, Arevaci, Tylis, Galatie, Svébové a Ardiové přišli o jednotky v posádce, když vylepšili budovu pro verbování jízdních jednotek na úroveň III
 • Byla opravena chyba, kvůli které neměli Nerviové posádku v budovách na výrobu a zpracování bronzu úrovně III a IV
 • Byla opravena chyba, kvůli které neměla Cimmerie v posádce námořní jednotky
 • Byla opravena chyba, kvůli které neměla Cimmerie v posádce jednotky z lehkých kasáren úrovně III a IV
 • Z posádek byli odebráni hoplíti s thoraxem, aby se vyřešil problém, že Athény a Sparta dostávaly v posádce jednotku navíc
 • Byla opravena chyba, kvůli které Tylis přišla o jednotky v posádce, když vylepšila slévače bronzu z úrovně II na úroveň III
 • Do spartské posádky byl přidán spartský kopiník jako elitní jednotka
 • Do posádky Odryského království byla přidána jednotka kmenové posádky
 • Byla opravena chyba, kvůli které se snižovala velikost gétské posádky, když byla vyzkoumána některá vylepšení jednotek
 • Do bójské posádky byli přidáni stoupenci s mečem z budov na výrobu a zpracování bronzu úrovně III a IV
 • Byla opravena chyba, kvůli které měla první kolchidská kasárna silnější posádku než jiné frakce
 • Keltští střelci z praků nahradili v posádkách keltské lučištníky
 • Do posádek vojenských přístavů úrovně III a IV byly přidány kvadrirémy s kartlijskými sekerníky
 • Do posádek egyptských přístavů úrovně IV byly přidány trirémy s egyptskými střelci z praku
 • Do posádek athénských, makedonských a syrakuských přístavů úrovně II byla přidána biréma s řeckou hoplítskou domobranou
 • V některých posádkách byli thráčtí válečníci nahrazeni thráckými peltasty
 • V některých arménských posádkách byla perská jízda nahrazena východními jízdními lučištníky, aby tam nebyly dvě stejné jednotky
 • V některých posádkách byli obrnění jízdní lučištníci nahrazeni parthskými jízdními lučištníky, aby tam nebyly dvě stejné jednotky
 • Byla opravena chyba, kvůli které se prohodilo pořadí III. a IV. úrovně pěchotních kasáren v Arménii a Parthii
 • Ze seleukovských pěchotních kasáren byla odebrána médská jízda
 • Ze pěchotních kasáren byla odebrána perská jízda
 • V kasárnách měst a městeček byli iberští harcovníci nahrazeni iberskými střelci z praku
 • Do posádek byly doplněny chybějící birémy, trirémy, kvadrirémy a oktarémy se stepními sekerníky
 • Do posádek vojenských přístavů úrovně IV byli přidáni urození lusitánští nájezdníci
 • Do skladby jednotek atropaténské Médie byli v rámci řešení problémů přidáni východní lučištníci
 • Do nabídky jednotek Odryského království byli přidáni dáčtí kopiníci
 • Byla opravena hodnota bonusu pro baktrijský multikulturalismus, která má být 8 místo 4.

Uživatelské rozhraní

 • Na titulní obrazovce přibyla nová možnost výběru tématu.

Kampaň

 • Velikost kontrolní zóny vojsk a měst se snížila z 5 na 3,5
 • Bylo upraveno zvýšení vlivu vládnoucí politické strany u vyšších úrovní říše, aby měl efekt větší váhu; změnily se také texty pro tyto bonusy
 • Všechny řetězce budov pro těžbu a využití zdrojů nyní dávají globální bonus všem oblastem:
  • Jantar: obchodní tarify (frakce)
  • Barviva: štěstí a spokojenost (všechny provincie)
  • Obilí: jídlo (všechny oblasti)
  • Kůže: výroba (všechny oblasti)
  • Železo: vylepšení štítů, zbrojí a zbraní (všechny provincie)
  • Koně: vylepšení koní (všechny provincie)
  • Olovo: čistota a hygiena (všechny provincie)
  • Mramor: nyní poskytuje bonus ke štěstí a spokojenosti ve všech provinciích
  • Dřevo: vylepšení trupu lodí (všechny námořní oblasti)
  • Hedvábí: obchod (všechny oblasti)
  • Víno: štěstí a spokojenost (všechny provincie)
  • Sklo: výzkum (frakce)
  • Olivy: zemědělství (všechny oblasti)
  • Zlato: těžba (všechny provincie)

Aktualizace vlastností kultur a frakcí

VELKÁ KAMPAŇ

Řím

 • Vlastnosti kultury:
  • Legie: +2 verbovací pozice ve všech provinciích
  • Pochodové rozkazy: +15% k pohybovému dosahu pro všechny armády
 • Rod Juliů
  • Pokořitelé barbarů: +20% k útoku zblízka při bitvách proti barbarským kmenům
  • Romanizace: +4 ke kulturní konverzi
 • Rod Juniů
  • Agrární moudrost: +30% k bohatství ze zemědělských budov
  • Otcové zakladatelé: Bonus k veřejnému pořádku (maximálně +4) za přítomnost latinské kultury
 • Rod Korneliů
  • Kulturní asimilace: -50% postih k veřejnému pořádku za přítomnost cizích kultur
  • Všichni na vojnu: -50% k nákladům na udržování všech jednotek pomocných sborů

Kartágo

 • Vlastnosti kultury:
  • Žoldnéřské armády: -25% k nákladům na udržování žoldnéřských jednotek
  • Kulturní dědictví fénických kupců: +15% k bohatství ze všech obchodních budov
 • Dynastie Barca
  • Průkopníci: +15% k pohybovému dosahu pro všechny armády a flotily
  • Věrní vojáci: +15% k morálce pro všechny žoldnéřské jednotky
 • Dynastie Hanno
  • Státníci: Větší diplomatický bonus při jednání se všemi frakcemi
  • Správci: +5% k daňové sazbě
 • Dynastie Mago
  • Železná pěst: -50% k odporu proti cizí okupaci
  • Fénická šikovnost: +3 úrovně zkušeností pro nově naverbované lodě

Balkánské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Žoldnéřské armády: + 50% k nákladům na udržování žoldnéřských jednotek
  • Příslib kořisti: -50% k nákladům na naverbování žoldnéřských jednotek
 • Odryské království
  • Kořistníci: +100% k příjmům z plenění a rabování
  • Smrtonosné míření: +2 úrovně zkušeností pro nově naverbované střelce
 • Gétové
  • Zuřivá nezávislost: +20% k útoku zblízka na vlastním nebo spojeneckém území
  • Naši bohové: Bonus k veřejnému pořádku (maximálně +8) za přítomnost balkánské kultury
 • Ardiové
  • Piráti: +250% k příjmům z nájezdů
  • Zkušení mořeplavci: +2 verbovací pozice ve všech přístavech
 • Tylis
  • Rabovači: +150% k příjmům z plenění
  • Život s mečem v ruce: +2 úrovně zkušeností pro nově naverbovanou pěchotu

Galské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Galské jezdectvo: +20% k útoku zblízka pro veškerou jízdu
  • Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku
 • Bójové
  • Stěhovavá povaha: -75% k nákladům na konverzi budov
  • Dobyvatelé: +15% k morálce všech jednotek při bitvách na cizím území
 • Arvernové
  • Galská řemeslná zručnost: +20% k bohatství ze všech průmyslových budov
  • Kmenová hegemonie: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi barbarskými kmeny
 • Nerviové
  • Přepadávači: +50% šance na úspěšně provedený přepad
  • Národní odvaha: +20% k útoku zblízka na vlastním nebo spojeneckém území
 • Galatie
  • Kořistníci: +100% k příjmům z plenění a rabování
  • Galští Řekové: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi helénskými frakcemi

Následnická království

 • Vlastnosti kultury:
  • Konflikt následníků: Větší diplomatický postih při jednání se všemi helénskými frakcemi
  • Alexandrův odkaz: -50% k odporu proti cizí okupaci
 • Seleukovci
  • Satrapie: Satrapie poskytují zvýšený počet jednotek odvedenců
  • Královské statky: +20% k bohatství ze zemědělských budov
 • Egypt
  • Ptolemaiovské osvícení: +20% k rychlosti výzkumu
  • Údolí Nilu: +1 jídlo ve všech oblastech
 • Makedonie
  • Pýcha Thesálie: +20% k bonusu na čelní útok pro všechny jednotky jízdy
  • Pokořitelé barbarů: +20% k útoku zblízka při bitvách proti barbarským kmenům
 • Baktrie
  • Hedvábná stezka: +20% k bohatství ze všech obchodních budov
  • Multikulturalismus: -100% postih k veřejnému pořádku za přítomnost cizích kultur

Řecké státy

 • Vlastnosti kultury:
  • Nezávislost: +20% k obraně při boji zblízka na vlastním nebo spojeneckém území
  • Klasické kulturní dědictví: +4 ke kulturní konverzi
 • Massílie
  • Slavní obchodníci: +20% k bohatství ze všech obchodních budov
  • Místní dominance: Menší diplomatický bonus při jednání se všemi frakcemi
 • Sparta
  • Utlačování hélótů: -50% k nespokojenosti otroků
  • Spartští válečníci: +3 úrovně zkušeností pro nově naverbovanou spartskou pěchotu
 • Athény
  • Kulturní středisko: +20% k bohatství za kulturu
  • Námořní schopnosti: +3 úrovně zkušeností pro nově naverbované athénské lodě
 • Epirus
  • Vesnická konfederace: +20% k bohatství z menších sídel
  • Strážci Dodony: Bonus k veřejnému pořádku (maximálně +4) za přítomnost helénské kultury
 • Syrakusy
  • Archimédova heuréka: +20% k rychlosti výzkumu
  • Vzkvétající kultura: +20% k bohatství za kulturu

Iberské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Zvědové: Zvýšená šance pro všechny postavy na odhalení nepřátelských agentů a armád
  • Bojovný lid: +4 k veřejnému pořádku za přítomnost jakékoli armády v provincii
 • Lusitánci
  • Přepadávači: +50% šance na úspěšně provedený přepad
  • Mocní válečníci: +2 zkušenosti pro všechny nově naverbované pěchotní jednotky
 • Arevakové
  • Chovatelé koní: -20% k nákladům na naverbování všech jízdních jednotek
  • Jeden lid: Větší diplomatický bonus při jednání se všemi iberskými frakcemi

Kočovné kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Horda: +3 verbovací pozice v domovské provincii
  • Marodéři: +50% k příjmům z plenění a rabování
 • Roxolané
  • Stěhovaví dobyvatelé: +20% k útoku zblízka při bitvách na cizím území
  • Kočovní kupci: +15% k bohatství ze všech obchodních budov
 • Masagéti
  • Pastorální život: +40% k bohatství z dobytkářských budov
  • Kmenová zuřivost: +15% k morálce na vlastním nebo spojeneckém území
 • Královská Skytie
  • Mistři lučištníci: +25% střeliva pro všechny jednotky
  • Skytská řemeslná zručnost: +15% k bohatství ze všech průmyslových budov

Východní říše

 • Vlastnosti kultury:
  • Mistři lukostřelci: +25% střeliva pro všechny jednotky
  • Tajná policie: Zvýšené zabezpečení proti agentům ve všech provinciích
 • Parthie
  • Skvělí jezdci: -25% k nákladům na naverbování všech jízdních jednotek
  • Multikulturalismus: -25% postih k veřejnému pořádku za přítomnost cizích kultur
 • Arménie
  • Hrdý lid: +20% k morálce pro všechny jednotky při bitvách na vlastním území
  • Stavitelé mostů: Menší diplomatický bonus při jednání se všemi helénskými a východními frakcemi
 • Pontus
  • Skrytí provozovatelé: -50% k ceně všech akcí agentů
  • Helénofilové: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi helénskými frakcemi

Černomořské kolonie

 • Vlastnosti kultury:
  • Vládce cizích zemí: -50% postih k veřejnému pořádku za přítomnost cizích kultur
  • Řecká srdce: +15% k morálce při boji na vlastním nebo spojeneckém území
 • Pergamon
  • Velcí stavitelé: -25% k nákladům na stavbu budov
  • Rozvoj měst: +4 k růstu ve všech oblastech
 • Cimmerie
  • Úrodné bosporské země: +25% k bohatství ze zemědělských budov
  • Kočovní lučištníci: +25% střeliva pro všechny jednotky
 • Kolchida
  • Křižovatka obchodních cest: +15% k bohatství ze všech obchodních smluv
  • Zlatý odkaz: +2 k helénskému kulturnímu vlivu ve všech provinciích

Britské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Hrdinská kultura: +20% k bonusu na čelní útok při útoku
  • Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku
 • Icénové
  • Pastorální způsoby: +20% k bohatství ze všech zemědělských budov
  • Kulturní aspirace: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi nebarbarskými kmeny

Germánské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Noční děs: Může si vždy vybrat, že chce bojovat noční bitvu
  • Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku
 • Svébové
  • Pokořitelé barbarů: +20% k útoku zblízka při bitvách proti barbarským kmenům
  • Marodéři: +100% k příjmům z plenění a rabování


KAMPAŇ CÍSAŘE AUGUSTA

Římané

 • Vlastnosti kultury:
  • Legie: +2 verbovací pozice ve všech provinciích
  • Jeden vládce: Všechny římské frakce mají stejný větší diplomatický postih při jednání se všemi ostatními římskými frakcemi
 • Lepidův Řím
  • Agrární moudrost: +30% k bohatství ze zemědělských budov
  • Správci: +5% k daňové sazbě
 • Oktaviánův Řím
  • Pokořitelé barbarů: +20% k útoku zblízka při bitvách proti barbarským kmenům
  • Romanizace: +4 ke kulturní konverzi
 • Antoniův Řím
  • Kulturní asimilace: -50% postih k veřejnému pořádku za přítomnost cizích kultur
  • Všichni na vojnu: -50% k nákladům na udržování všech jednotek pomocných sborů
 • Pompeiův Řím
  • Zkušení mořeplavci: +2 verbovací pozice ve všech přístavech
  • Průkopníci: +15% k pohybovému dosahu pro všechny armády a flotily

Východní říše

 • Vlastnosti kultury:
  • Mistři lukostřelci: +25% střeliva pro všechny jednotky
  • Tajná policie: Zvýšené zabezpečení proti agentům ve všech provinciích
 • Parthie
  • Skvělí jezdci: -25% k nákladům na naverbování všech jízdních jednotek
  • Multikulturalismus: -25% postih k veřejnému pořádku za přítomnost cizích kultur
 • Arménie
  • Hrdý lid: +20% k morálce pro všechny jednotky při bitvách na vlastním území
  • Stavitelé mostů: Menší diplomatický bonus při jednání se všemi helénskými a východními frakcemi

Balkánské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Žoldnéřské armády: +50% k nákladům na udržování žoldnéřských jednotek
  • Příslib kořisti: -50% k nákladům na naverbování žoldnéřských jednotek
 • Dácie
  • Zuřivá nezávislost: +20% k útoku zblízka na vlastním nebo spojeneckém území
  • Naši bohové: Bonus k veřejnému pořádku (maximálně +8) za přítomnost balkánské kultury

Následnická království

 • Vlastnosti kultury:
  • Řecká srdce: +15% k morálce při boji na vlastním nebo spojeneckém území
  • Alexandrův odkaz: -50% k odporu proti cizí okupaci
 • Egypt
  • Ptolemaiovské osvícení: +20% k rychlosti výzkumu
  • Údolí Nilu: +1 jídlo ve všech oblastech

Britské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Hrdinská kultura: +20% k bonusu na čelní útok při útoku
  • Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku
 • Icénové
  • Pastorální způsoby: +20% k bohatství ze všech zemědělských budov
  • Kulturní aspirace: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi nebarbarskými kmeny

Germánské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Noční děs: Může si vždy vybrat, že chce bojovat noční bitvu
  • Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku
 • Markomani
  • Pokořitelé barbarů: +20% k útoku zblízka při bitvách proti barbarským kmenům
  • Marodéři: +100% k příjmům z plenění a rabování


CAESAROVA KAMPAŇ V GALII

Římané

 • Vlastnosti kultury:
  • Legie: +2 verbovací pozice ve všech provinciích
  • Pochodové rozkazy: +15% k pohybovému dosahu pro všechny armády
 • Řím
  • Příkladná civilizace: +15% k morálce při bitvách na neutrálním nebo nepřátelském území
  • Romanizace: +2 ke kulturní konverzi

Galské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Galské jezdectvo: +15% k útoku zblízka pro veškerou jízdu
  • Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku
 • Arvernové
  • Kmenová hegemonie: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi keltskými frakcemi
  • Galští šampioni: +15% k útoku zblízka při bitvách na vlastním nebo spojeneckém území
 • Nerviové
  • Přepadávači: +50% šance na úspěšně provedený přepad
  • Nejstatečnější z Belgů: +15% k morálce při bitvách na vlastním nebo spojeneckém území

Germánské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Noční děs: Může si vždy vybrat, že chce bojovat noční bitvu
  • Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku
 • Svébové
  • Vetřelci z Germánie: +20% k morálce při bitvách na neutrálním nebo nepřátelském území
  • Marodéři: +100% k příjmům z plenění a rabování


KAMPAŇ HANNIBAL PŘED BRANAMI

Kartágo

 • Vlastnosti kultury:
  • Žoldnéřské armády: -25% k nákladům na udržování žoldnéřských jednotek
  • Kulturní odkaz kupců: +15% k bohatství ze všech obchodních budov
 • Kartágo
  • Strategické úsilí: +15% k pohybovému dosahu pro všechny armády a flotily
  • Mocný nepřítel: Větší diplomatický postih při jednání se všemi latinskými frakcemi

Římané

 • Vlastnosti kultury:
  • Legie: +2 verbovací pozice ve všech provinciích
  • Pochodové rozkazy: +15% k pohybovému dosahu pro všechny armády
 • Řím
  • Carthago Delenda Est: Větší diplomatický postih při jednání se všemi punskými frakcemi
  • Agrární moudrost: +30% k bohatství ze zemědělských budov

Řecké státy

 • Vlastnosti kultury:
  • Nezávislost: +20% k obraně při boji zblízka na vlastním nebo spojeneckém území
  • Klasické kulturní dědictví: +4 ke kulturní konverzi
 • Syrakusy
  • Archimédova heuréka: +20% k rychlosti výzkumu
  • Vzkvétající kultura: +20% k bohatství za kulturu

Iberské kmeny

 • Vlastnosti kultury:
  • Zvědové: Zvýšená šance pro všechny postavy na odhalení nepřátelských agentů a armád
  • Bojovný lid: +4 k veřejnému pořádku za přítomnost jakékoli armády v provincii
 • Lusitánci
  • Přepadávači: +50% šance na úspěšně provedený přepad
  • Mocní válečníci: +2 zkušenosti pro všechny nově naverbované pěchotní jednotky


 • Arevakové
  • Chovatelé koní: -20% k nákladům na naverbování všech jízdních jednotek
  • Jeden lid: Větší diplomatický bonus při jednání se všemi iberskými frakcemi


HNĚV SPARTY

Řecké státy

 • Vlastnosti kultury:
  • Otroci: -85% snížení nepokojů způsobených otroky, ale zároveň i snížení příjmů za otrockou práci
  • Otroci: 50% snížení poklesu populace otroků
 • Athény
  • Dřevěné hradby: +2 verbovací pozice ve všech přístavech
  • Sny o mocné říši: -10 ke štěstí ve všech oblastech
 • Sparta
  • Héloti: +100% k bohatství za otroky
  • Sparťané: +3 úrovně zkušeností pro všechny spartské jednotky
 • Boiotijská liga
  • Vojsko na vzestupu: +15% k morálce pro všechny jednotky
  • Soupeř Athén: Mírný diplomatický postih při jednání se všemi jónskými frakcemi
 • Korint
  • Láska Afrodíté: +4 k růstu ve všech oblastech
  • Námořní odkaz: +15% k rychlosti lodí v bitvě